Subsidie voor airco en warmtepomp

Zowel ondernemers als particulieren kunnen gebruik maken van diverse subsidieregelingendie de keuze voor energiezuinige warmtepomptechniek aantrekkelijk maken. De energie-investeringsaftrek - EIA - specifiek voor ondernemers en de Investeringssubsidie Duurzame Energie – ISDE – die zowel door ondernemers als particulieren benut kan worden. Vanzelfsprekend zijn er diverse voorwaarden waaraan voldaan dient te worden.

Voor ondernemers: EIA

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en de toepassing van duurzame energie. De EIA biedt dubbel voordeel: lagere energiekosten én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een aanzienlijk deel van de totale investering (minimaal € 2.500) die gemoeid gaat met het installeren van de warmtepomp mag u aftrekken van uw fiscale winst! Voorwaarde is dat de (S)COP waarde van uw installatie of buitendelen groter of gelijk dient te zijn aan 4,4 (let op: situatie 2019). Voor zowel in het split-systemen assortiment als in het grotere segment (multi-split, VRF) is er een ruime keuze aan modellen en systemen die voldoen aan deze eis. Voor de meest actuele situatie verwijzen wij u naar de website van de RVO: Subsidieaanvraag Energie-investeringsaftrek (EIA).

Voor ondernemers én particulieren: ISDE

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is beschikbaar voor bedrijven en particulieren die energiebesparende maatregelen treffen in hun bedrijfsruimte of woning.

 

Het ISDE-budget voor 2019 is vastgesteld op €100 miljoen. In 2018 werd hetzelfde bedrag beschikbaar gesteld. Hoeveel subsidie u krijgt hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp en aircowarmtepomp die u aanschaft.

 

Aandachtspunten bij de aanvraag van de ISDE subsidie:

  • De subsidieaanvraag DOOR PARTICULIEREN dient te worden gedaan NA AANSCHAF van de warmtepomp.
  • De subsidieaanvraag DOOR BEDRIJVEN dient te worden gedaan VOOR AANSCHAF van de warmtepomp.

Voor het aanvragen van de subsidie is een DigiD code nodig. Voor de meest actuele situatie verwijzen wij u naar de website van de RVO: Subsidieaanvraag voor warmtepompen ISDE.

Investeringssubsidie Duurzame Energie
Vraag direct een offerte aan.
Bel MultiCool Airconditioning 0584 - 65 44 48
Investeringssubsidie Duurzame Energie