Privacyverklaring MultiCool Airconditioning

Algemene voorwaarden

Privacy

MultiCool hecht grote waarde aan de privacy van haar websitebezoekers en gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens die worden of zijn verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Persoonsgegevens zullen door MultiCool worden gebruikt voor doeleinden die in deze Privacy statement omschreven zijn.

De Privacy statement is van toepassing op klanten van MultiCool, leveranciers van MultiCool, websitebezoekers op www.multicool.nl en andere personen (en bedrijven) die contact hebben gezocht met MultiCool of waarmee MultiCool contact mee heeft gezocht.

Verwerken van gegevens “Gegevensverwerking”

MultiCool verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website. Deze gegevens worden verzamelt voor de bedrijfsvoering. Zo gebruiken wij de gegevens om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen voor klanten waarvoor deze producten en diensten interessant zijn. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om met u te communiceren over bestellingen en om u te informeren over diensten en producten (tenzij u heeft aangegeven geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Onze website (www.multicool.nl) plaats cookies binnen uw browser/apparaat waarmee u de website bezoekt. De cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. U kunt te allen tijde cookies voor onze website uitschakelen via de instellingen van uw browser.

MultiCool maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een programma dat wordt gebruikt om analytische gegevens te vergaren, met uiteindelijke doel de website te verbeteren zodat deze zo goed mogelijk presteert. Zo kunnen wij met behulp van Google Analytics onder andere statistieken verzamelen omtrent bezoekersaantallen, verkeersbronnen en bezochte pagina’s. De gegevens die wij met behulp van Google Analytics verzamelen kunnen wij niet herleiden tot een persoon. Google is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. MultiCool heeft geen rol bij de Google’s gegevensverwerkingsproces. Informatie die u invult in (contact)formulieren en bestanden die u eventueel uploadt via de website, worden nooit gedeeld met Google (Analytics). Meer informatie over de gegevensverwerking van Google kunt u hier vinden.

Waarom en welke gegevens verwerken wij?

Wanneer u gebruikt maakt van de website van MultiCool, u vrijwillig contact opneemt met MultiCool of contact hebt met MultiCool worden er dus bepaalde gegevens van u verwerkt. De doeleinden van de gegevensverwerking zijn hieronder opgesomd:
- Het beschikbaar stellen van een goed functionerende website.
- Dienstverlening m.b.t. producten en diensten die MultiCool met u communiceert of toestuurt, dit kan zowel telefonisch of per mail.
- Correct verwerken van facturen, bestellingen en afspraken. MultiCool verwerkt enkel persoonsgegevens die minimaal nodig zijn om de bovenstaande verwerkingsdoeleinden uit te voeren.

Gegevens die door u worden verstrekt:
- Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van uw opdracht door werknemers van MultiCool;
- Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
- Contactgegevens verstrekt tijdens afspraken, kennismakingsgesprekken, evenementen etc.
- Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door de website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën, zoals: IP-adressen en surfgedrag.

Derden

De website bevat enkele (hyperlinks) die naar websites van andere partijen gaan. MultiCool is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of de diensten van dergelijke websites en social media platforms. Ook is MultiCool niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites van derden. In sommige gevallen is het nodig om persoonsgegevens te delen met derden. Dit gebeurt echter alleen indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van diensten (in opdracht van u). Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor andere (commerciële) doeleinden.

 

Beveiliging

MultiCool heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan. Dit is gedaan zodat de persoonsgegevens niet misbruikt, vernietigd of onbedoeld gewijzigd worden. Alle werknemers van MultiCool dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Werknemers die gegevens mogen verwerken hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

 

Bewaartermijn

MultiCool bewaart persoonsgegevens enkel voor doeleinden zoals hierboven beschreven. Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de doeleinden, zullen deze gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn bewaart blijven.

 

Vragen

Vragen over dit Privacy statement over inzage en juistheid van de informatie die u eerder aan MultiCool heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, kunt u richten aan privacy@multicool.nl. Indien u het niet eens bent met de wijze waarop MultiCool uw gegevens verwerkt, treden wij graag met u in contact teneinde een passende oplossing aan te bieden. Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

MultiCool behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement ten allen tijde te wijzigingen of in te trekken. Deze wijzigingen zullen wij op deze pagina publiceren. De datum van de laatste wijziging staat in de voettekst van dit Privacy statement vermeldt. 

 

Contactgegevens

MultiCool Airconditioning
Energiestraat 11
7442 DA NIJVERDAL
T: 0548 65 44 48
K.v.K.-nr.: 06070725
BTW-nr.: NL8096.01.850.B01

 

Datum: 26 juli 2019