Klimaatwet 2019

Het is definitief: de Klimaatwet komt er. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd. Het gaat hierbij om een kaderwet, wat betekent dat er geen concrete maatregelen in staan. Er staan wel drie klimaatdoelen voor Nederland in.

 

Deze drie doelen zijn vastgelegd in de Klimaatwet:

1. Broeikasgassen (vooral CO₂) moeten voor 2030 met 49% verminderd zijn ten opzicht van het ijkjaar 1990.

2. De CO₂-reductie moet in 2050 verder oplopen tot 95% ten opzicht van 1990.

3. De elektriciteitsproductie moet in 2050 100% CO₂-neutraal zijn.

 

Deze wet is een initiatief uit de Tweede Kamer. In eerste instantie is deze geïnitieerd door GroenLinks en PvdA. Later sloten SP, 50PLUS, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zich aan.

 

Geen juridische sancties

Bij deze wet worden geen juridische sancties opgelegd indien de doelen niet worden behaald. De initiatiefnemers vinden dit ook niet nodig, want ook zonder deze wet kan de Staat voor de rechter gedaagd worden vanwege niet gehaalde klimaatdoelen.

 

Het is volgens de wet wel verplicht voor het kabinet om iedere vijf jaar een Klimaatplan te maken. Daarin staat beschreven welke belangrijke beslissingen de overheid gaat nemen de komende jaren op het gebied van klimaatbeleid. Dit plan moet gebaseerd worden op de laatste wetenschappelijke inzichten over de klimaatverandering. In het plan worden ook de meest recente nationale en internationale klimaatontwikkelingen beschreven.

 

Daarnaast staat in het Klimaatplan of Nederland nog op koers ligt wat betreft de CO₂-doelen en op het gebied van de opwekking van duurzame energie. De maatschappelijke en financiële gevolgen van de plannen worden ook beschreven. Dit plan moet als houvast dienen voor de jaarlijkse Klimaatnota van het kabinet.

 

Klimaatnota

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceert ieder jaar een Klimaat- en Energieverkenning. Hierin staan de laatste cijfers en andere actuele zaken over het klimaat. Op ieder vierde donderdag in oktober wordt dit gepubliceerd. Deze dag heet voortaan Klimaatdag.

 

Als reactie op deze verkenning komt het kabinet ieder jaar met een klimaatnota. Hierin staat hoe de doelen uit het klimaatplan moeten worden gehaald. Ieder jaar wordt hierover gedebatteerd met het parlement.

 

Heeft u vragen over het bovenstaande artikel? Neem dan contact met ons op!